Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hva gjør dere for å redusere innholdet av mettet fett i produktene deres?

Nestlé reduserer hele tiden innholdet av mettet fett, og vi overvåker løpende innholdet av mettede fettsyrer i våre matvarer. Årlig forbedrer Nestlé ca. 8000 produkter ved å redusere salt, sukker og fett samt ved å tilsette mer fullkorn der det er mulig.