Hva gjør dere for å redusere saltmengden i produktene deres?

Nestlé arbeider konstant med å redusere innholdet av salt (natrium) i våre produkter, og har allerede redusert den samlede saltmengden i våre produkter med 8 % siden 2012. Målet vårt er å redusere innholdet av salt i våre matvareprodukter, samtidig som våre forbrukere ikke skal kjenne behov for selv å tilsette salt i matlagingen. Vi har som mål å redusere saltmengden i våre produkter med gjennomsnittlig 10 %, og vi arbeider fortsatt med å hjelpe forbrukerne til å få et daglig saltinntak på maksimalt 5 g salt, som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO).