Hva gjør Nestlé for å redusere plastavfall?

Å bekjempe forurensing knyttet til plastavfall prioriteres høyt av Nestlé. Dette er et ansvar vi tar svært alvorlig. 

Vi styrker nå innsatsen i kampen mot plastavfall for å gjøre en betydelig forskjell over alt hvor vi er tilstede. Det er derfor vi jobber med myndigheter, organisasjoner, leverandører, avfallshåndteringsselskaper, handelen og andre selskaper for ta affære.

Vår visjon er at ingen emballasje vi benytter, inkludert plastemballasje, ender som avfall. Dette er ikke bare luftige planer – vi jobber hardt for å levere på denne visjonen for å bidra til å oppnå en avfallsfri fremtid.

I fjor forpliktet vi oss til at 100% av emballasjen vi benytter skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025. I januar 2019 presenterte vi en bredere visjon for en avfallsfri fremtid, med en konkret handlingsplan.

Vi vet at dette ikke er nok. Vi er fast bestemt på å se på alle muligheter tilgjengelig for å finne løsninger på disse komplekse utfordringene, og tror på at det ikke fins én enkel løsning, men flere simultane, som kan bidra til endring nå. Vi retter arbeidet vårt inn mot tre områder for å drive frem endring:

  • Utvikle nye, alternative materialer
  • Forme en avfallsfri fremtid og
  • Drive frem endring i adferd