Sort by
Sort by

Nestlé Vann: Mener Nestlé at Vann er en Menneskerettighet?

 

Ifølge FN har alle mennesker rett til rent og trygt vann, og dette støtter Nestlé fullt ut.

 

Alle mennesker har rett til tilgang til det vannet man skal bruke for å drikke, vaske seg, lage mat, vaske tøy osv.

Nestlé mener at det er urettferdig at mer enn to milliarder mennesker ikke har tilgang til et eneste toalett, og at én milliard mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann. Samtidig kan befolkningen i mer velstående deler av verden bruke så mye vann de vil (f.eks. til golfbaner, svømmebasseng eller bilvask) uten noen konsekvenser, selv om verdens vannressurser blir knappere og knappere.

70 prosent av alt vann brukes til jordbruk, 20 prosent til industri og 10 prosent av husholdninger. I tillegg er det en stor utfordring med vannledninger som lekker, og mye vann kommer derfor aldri frem.

Nestlé jobber for mer ansvarlig forvaltning av vannressurser, både for enkeltmennesker, jordbruket, industrien, myndigheter – og internt i Nestlé. Siden 2010 har vi blant annet redusert vannforbruket med 28,7 prosent per tonn produsert vare.

Det er mye som må gjøres, og vi må alle bidra for å forhindre at verdens vannressurser forsvinner i løpet av den nærmeste fremtid. Derfor støtter vi også FNs mål «Caring for Climate».

Du kan lese mer om hvordan vi jobber for å sikre mer ansvarlig forvaltning av vann her.