Sort by
Sort by

Hva er WHO-koden?

WHO-koden er en anbefaling for hvordan å selge og markedsføre morsmelkerstatning ansvarlig. Nestlé var blant de første aktørene til å signere koden tidlig på 1980-tallet. 

Nestlé har et globalt engasjement for å støtte opp om amming, som anbefalt av Verdens Helseorganisasjon, og gjennom våre bransjeledende retningslinjer bidra til markedsføring av morsmelkerstatninger på en ansvarlig måte. Vi følger WHO-koden og reglene som finnes angående markedsføring av morsmelkerstatninger, slik som er implementert av nasjonale myndigheter over hele verden – som et minimum.

Siden den fulle koden bare er implementert av 39 land globalt, følger vi frivillig våre egne retningslinjer der de er strengere enn nasjonale retningslinjer. Dette skjer i alle de 152 landene som regnes som høyrisiko-land hva gjelder spedbarnsdødelighet og underernæring.

https://www.nestle.com/ask-nestle/health-nutrition/answers/who-code