Sort by
Sort by

Vi skal nå netto null innen 2050

I 2020 lanserte vi Klimaveikartet vårt, i tråd Science Based Targets-initiativets retningslinjer. Ved hjelp av denne vitenskapsbaserte strategien, legger vi karbontoppen bak oss på veien mot å innfri utslippsreduksjonsmålene våre for 2025 og 2030.
Vi skal nå netto null innen 2050

Utslippsstrategi 

En detaljert analyse av klimagassutslippene våre sett opp mot 2018-nullpunktet, viste at 95% av utslippene kom fra aktiviteter lenger opp  i forsyningskjeden vår (som landbruk og transport), mens bare 5% kom fra vår egen virksomhet. Meieri- og husdyringredienser er vår største enkeltkilde til utslipp – og står for omtrent halvparten av utslippene forbundet med å produsere produktene våre. Derfor må vi først og fremst fokusere på forsyningskjeden vår oppstrøms for å nå netto null-ambisjonen vår. Dette førte til at vi utviklet to strategiske tilnærminger for å redusere Scope 3-utslippene våre: Forest Positive og regenerativt landbruk (se flere detaljer på neste sider). 

Ved å skalere opp tiltak for å kutte utslipp i egen virksomhet og forsyningskjeden vår, har vi lagt utslippstoppen bak oss etter to år på rad med utslipps-reduksjoner, samtidig som produksjonsvolumene våre har økt. Vi har redusert de absolutte klima-gassutslippene våre med 4,0 millioner tonn. I 2018 ble nullpunktutslippene for 2018 for Klimaveikartet vårt justert fra 92 millioner tonn til 93 millioner tonn, blant annet grunnet oppkjøp og salg. Uten tiltak ville volumveksten vår ha økt utslippene våre til 98,4 millioner tonn innen utgangen av 2021. Mens utslippene våre ved utgangen av 2021 på 94,4 millioner tonn fortsatt var høyere enn i 2018, er vi på en tydelig nedadgående kurve. Vi fortsetter å rulle ut klimaprogrammet vårt for å redusere utslippene så mye som mulig, med mål om netto null senest i 2050. 

I tillegg til å redusere utslippene, krever en fremtid der den globale gjennomsnittstemperaturen forventes å stige med 1,5 grader at mat- og landbruksselskaper investerer i karbonfjerning knyttet til verdikjeden sin. Gjennom skogplantingsprogrammet vårt har vi allerede begynt denne prosessen, og initiert prosjekter som vil binde 9,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter over prosjektene levetid.    

Vi fremmer regenerative matsystemer i stor skala

  • Å transformere matsystemene er avgjørende for å løse klimarelaterte utfordringer og innfri FNs Bærekraftsmål innen 2030.
    Vi fremmer regenerative matsystemer i stor skala

Nestlé er klar over at det haster. Med utgangspunkt i vårt langvarige mål om å skape felles verdier, Creating Shared Value, tar vi skrittet videre fra bærekraft mot regenerering: å bidra til å beskytte, fornye og gjenopprette miljøet; styrke levebrødet til bøndene; og øke livskvaliteten til familiene deres. 

Vi tror vi kan ha størst umiddelbar og langsiktig effekt ved å prioritere regenerativt landbruk, som kan bidra til å forbedre jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke det biologiske mangfoldet på lang sikt. Dette arbeidet bygger videre på programmer som Nestlé Cocoa Plan, Nescafé Plan og Nespresso AAA. Resultatet vil danne grunnlaget for bærekraftig matproduksjon og bidra til at vi når klimamålene våre. 

For å sikre en rettferdig overgang, er det avgjørende at vi støtter bøndene rundt om i verden som påtar seg både risiko og kostnader. Derfor investerer vi ca. 12 milliarder NOK i tre hovedområder innen 2025, for å hjelpe bøndene med å ta i bruk praksis som kan gjøre jordbruket regenerativt: 

  • Siste forskning og teknologi 

  • Investeringsstøtte 

  • Bedre pris for råvarer dyrket med disse metodene  

Definisjonen vår av “regenerativt” har røtter i landbrukspraksis, men inneholder mye mer. For å sikre mat til kommende generasjoner må vi strekke oss lenger enn å bare unngå skade – til å ha en positiv effekt på matsystemene i stor skala. 

Leder vei i Norden

Nestlé jobber for å bidra til en felles forståelse og bygge kunnskap om klimatiltak og regenerativt landbruk i Norden: 

I april 2021 var Nestlé vertskap for et webinar om regenerativt landbruk og løsninger for mer klimavennlig matproduksjon for aktører fra hele Norden, inkludert organisasjoner, politikere, akademia og de store dagligvarekjedene. Arrangementet var et lett i målsetningen vår om å øke kjennskap til og kunnskap om potensialet som ligger i regenerativt landbruk.  

Her i Norge var vi våren 2021 en aktiv deltaker i UNs Global Compacts «Løsningsplattform for bærekraftige matsystemer», som blant annet førte til en koalisjon for å fremme regenerativt landbruk i Norge. Nestlé finansierer oppstarten av koalisjonen, som har som mål å øke kunnskap og kompetase om regenerativ landbruk blant norske bønder. Flere av Norges største matvareprodusenter er med i dag med i prosjektet.   

I Finland samarbeider Nestlé med Baltic Sea Action Group (BSAG), en uavhengig ideell stiftelse, for å bekjempe klimaendringer og eutrofiering av Østersjøen. Som deltager i BSAGs Carbon Action Platform og ved å ta et Baltic Sea Commitment, tilbyr Nestlé Finland opplæring og støtte til bønder i overgangen til metoder som kan bidra til å gjøre landbruket regenerativt. Ingrediensene vil bli brukt i den lokale produksjonen for barnematmerket vårt Piltti og Puljonki, som leverer krafter og fonder – også til det norske markedet.  

forest positive

Forest Positive 

Å beskytte og gjenreise skog og naturlige økosystemer er en sentral del av Nestlés forpliktelse til netto nullutslipp og overgangen til regenerative matsystemer.  

Vår Forest Positive-strategi, lansert i juni 2021, bygger videre på et tiårs erfaring med å eliminere avskoging i verdikjeden vår. Forest Positive betyr å fra å kun håndtere risiko for avskoging til å skape positive ringvirkninger i områdene vi kjøper inn fra.  

Vår Forest Positive-strategi har tre pilarer og skal:  

  • Sørge for avskogingsfrie primær-verdikjeder for kjøtt, palmeolje, papir og papirmasse, soya og sukker innen utgangen av 2022  (97.2% I 2021). 
  • Bidra til å gjenreise skog og naturlige økosystemer i verdikjeden vår, inkludert å plante 20 milloner trær årlig, samtidig som vi respekterer rettighetene til lokalbefolkningen og samfunnene deres.  
  • Jobbe med myndigheter, leverandører og andre større prosjekter for bidra til å transformere områdene vi kjøper inn fra.  

Gjennom vårt globale skogplantingsprogram skal vi plante 200 millioner trær innen 2030 i områder der ingrediensene våre dyrkes. Dette er en sentral del av vår Forest Positive-strategi.  


 

Emballasje og sirkularitet 

Emballasje, og særlig håndtering av brukt plastemballaje, er en betydelig samfunnsutfordring. Gjennom avansert forskning, transformasjon av emballasjen og bidrag til å utvikle infrastruktur for resirkulering, jobber vi mot en fremtid der ikke noe av emballasjen vår ender som deponi eller forsøpling i naturen.  

Vi skal gjøre 100% av emballasjen vår gjenvinnbar eller gjenbrukbar og vi skal redusere bruken av jomfruelig plast med én tredel innen 2025.
Emballasje og sirkularitet

Øker innovasjonstakten 

I Nestlé bruker vi mange ulike emballasjematerialer som alle må oppfylle strenge krav til matsikkerhet. Samtidig tar vi viktige skritt mot å nå målet om at all emballasjen vår skal være designet for gjenvinning innen 2025, og vi samarbeider med myndigheter og andre aktører i utviklingen av nødvendig infrastruktur som vil muliggjøre effektiv resirkulering. 

Emballasje står for rundt 10% (eller 9,5 millioner tonn CO2 e) av karbonfotavtrykket vårt i scope. Forbedring av emballasjedesign, produksjonsprosesser, resirkuleringsrater og etterhåndtering kan derfor ha en betydelig innvirkning på veien mot å nå netto nullutslipp innen 2050. Emballasje er viktig for oss, og gjennom innovasjon søker vi å minimere dens miljøpåvirkning. 

Forskningsinsituttet Nestlé Institute of Packaging Sciences støtter oss ved akselerere emballasjeinnovasjon og som gjør at vi kan levere på forpliktelsene våre. Det ble innviet i 2019, og er det eneste forskningsinstituttet av sitt slag i næringsmiddelindustrien. 

Instituttets team av forskere er dedikert til å utføre banebrytende forskning på sikkerheten og funksjonaliteten til nye bærekraftige emballasjematerialer, inkludert papir. De bidrar til overgangen fra multimateriale til monomateriale polymerer i emballasjen vår. Andre innovasjonsområder inkluderer mer forenklet emballasje, refill-løsninger, alternative leveringsløsninger og høyytelsesteknologi for papiremballasje samt økende mengde resirkulert og biobasert innhold og komposterbare og biologisk nedbrytbare materialer. 

Teamet samarbeider med mer enn 200 andre emballasjeeksperter gjennom Nestlés globale FoU-nettverk, samt med forskningsinstitusjoner, oppstartsbedrifter og leverandører for å teste banebrytende emballasjeløsninger.   
 

Nordiske partnerskap

Nestlé er medlem av Grønt Punkt Norge. Gjennom det årlige emballasjevederlaget vi betaler til dem, bidrar vi å dekke kostnadene knyttet til retur og gjenvinning av emballasjen vi setter ut på det norske markedet.  

Som en del av Nestlés bærekraftsforpliktelse samarbeider vi også med TMR, en svensk produsentansvarsbedrift. Vi medfinansierer en ny linje for mekanisk resirkulering, som i løpet av 2022 vil kunne resirkulere fleksibel plastemballasje. Det nyetablerte selskapet OMNI POLYMERS, benytter seg av moderne teknologi som muliggjør effektiv resirkulering til høykvalitets råmateriale til nye plastprodukter.  

Som et ytterligere tiltak for å sørge for at emballasjen vår ender på rett sted, har Nestlé gjennom merkevarer som Nescafé, Nespresso og Purina inngått et samarbeid med Bower. Bower-appen gjør at forbrukere kan samle poeng og belønnes gjennom riktig kildesortering.  

Vi jobber også for å gjøre emballasjen vår mer bærekraftig. I 2021 gikk alle Smarties-produktene over til resirkulerbar papiremballasje. Samtidig kuttet vi hele 17.5 tonn plast i Norden ved å bytte til resirkulerbar monoplast i de populære refillposene til Nescafé Gull.  
 

net zero roadmap