Sort by
Sort by

Et godt liv

Fem måter morgenkaffen gjør godt på
Et godt liv
Hvis du drikker noen av de over to milliarder kaffekoppene som hver dag blir drukket rundt om i verden, så lurer du gjerne på hvor den kaffen kommer fra. Hvordan står det til med bøndene som dyrker den? Hvilken effekt har det hele på verden?

Det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for at kaffedrikkingen skal ha mindre påvirkning på miljøet. Vi kan kjøpe en flergangskopp, resirkulere emballasjen og bare koke opp akkurat så mye vann vi trenger – alle små skritt hjelper.

Men hva med selskapene som produserer kaffe? Nestlé er verdens største kaffeselskap og kjøper mer kaffebønner enn noen annen. Det betyr at selskapet har store muligheter til å påvirke i positiv retning.

Her er fem områder der din morgenkaffe har en positiv påvirkning.

 

1. Arbeid

Kaffeproduksjon sysselsetter flere millioner mennesker over hele verden. Dyrkingen gir inntekter, dekker skolepenger og sørger for mat til familier i mange fattige regioner.

Men vi kan ikke ta fremtiden i kaffebransjen for gitt. Både klimaendringer, plantesykdommer, dårlige jordbruksmetoder og massemigrasjon fra landsbygda truer fremtiden til kaffebransjen.

Å sørge for fremtidig sysselsetting handler ikke bare om å hjelpe kaffebønder å dyrke mer kaffe på kort sikt. Det handler om å gjøre kaffedyrking til en jobb som folk kan være stolte av – og som barna deres har lyst til å videreføre.

Det handler om å lære opp over 10 000 kaffebønder årlig i bærekraftige jordbruksmetoder som gir bedre avlinger og økte inntekter. Det handler om en langsiktig forpliktelse til å hjelpe.

 

2. Likestilling

I store deler av verden blir kaffedyrking sett på som mannsarbeid, men slik trenger det ikke å være. I Kenya er det for eksempel kvinnelige kaffebønder, men de får ikke alltid mulighet til å bli bransjeledere.

Derfor har Zóegas, Nestlés svenske merke for filterkaffe, som også selges her i Norge, opprettet et opplæringsprogram for kvinner og ungdom.

Prosjektet lærer opp kvinner fra kaffekooperativer til å bli «initiativbønder». De får opplæring i alt fra kaffeproduksjon til lederskap og helselære. Så formidler de det de har lært, videre til kollegene i lokalsamfunnet.

 

Resultatet er at et betydelig antall kvinner begynner å dyrke kaffe. I løpet av de tre første årene førte opplæringsprogrammet til at «initiativkvinnene» fikk gjennomsnittlig 83 % større kaffeavling.

 

3. Fattigdomsbekjempelse

Kaffebønder er sterkt avhengige av råvareprisen i verdensmarkedet. Prissvingninger kan gjøre det vanskelig for dem å investere i neste års avling. Tidligere har brå fall i kaffeprisen tvunget mange småbønder ut av produksjon.

Når kaffebøndene lærer å øke effektiviteten, redusere utgiftene og forbedre kvaliteten på avlingen, blir de mindre berørt av prissvingninger.

På Filippinene har Nescafé for eksempel programmer for jordsmonns- og vannkonservering på kaffeplantasjer i hele regionen, og de har vist seg å være spesielt gunstige i de tørre månedene av året.

 

4. Miljø

De siste tiårene har oppmerksomheten rundt kaffeproduksjonens innvirkning på miljøet og økonomien i utviklingsland ført til vekst innen bærekraftig kaffedyrking.

Bærekraft – evnen et miljø eller økosystem har til å bevare mangfoldet og produktiviteten over en lengre periode – er avhengig av mange forskjellige faktorer.

Nescafé fremmer bærekraftig jordbruk ved å gi opplæring til bøndene i hvordan de kan bruke mindre vann, og hvordan de kan rense og resirkulere vannet brukt i maleprosessen.

Rainforest Alliance er en verdensomspennende ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og sikre bærekraftig virksomhet. Sustainable Agriculture Network er en gruppe allmennyttige organisasjoner som fremmer distriktsutvikling og biologisk mangfold.

 

Under Nescafé Plan har erfarne jordbruksspesialister fra begge gruppene samarbeidet med Nescafé for å forene moderne, vitenskapelige metoder med bøndenes tradisjonelle kunnskaper. Dette hjelper bøndene å ta vare på naturressurser, beskytte økosystemer, forbedre kvaliteten og variere grødene. Det er bakgrunnen for at Nescafé Plan ble utarbeidet. Gjennom den forplikter vi oss til å investere over CHF 260 millioner i kaffeprosjekter over hele verden mellom 2010 og 2020 for å støtte den langsiktige bærekraften i kaffedyrking.

 

5. Fremtidige avlinger

Når kaffetrær blir gamle, gir de en mindre mengde bønner og blir mottakelige for sykdommer.

I Colombia har for eksempel en sykdom kalt bladrust angrepet kaffeplantasjer de siste årene, noe som har gått sterkt ut over kvaliteten og avkastningen til kaffetrærne.

Derfor samarbeider Nescafé i Colombia med Colombian Coffee Growers Federation for å forbedre kaffetrebestanden. Nestlé har gitt colombianske bønder 28 millioner nye, bladrust-resistente kaffetrær med stor avkastning. Trærne er gitt som gave og uten forpliktelse om å selge kaffe tilbake til Nescafé.

 

Trærne, som er dyrket frem fra frø i lokale planteskoler, gir større avkastning. Dermed øker bøndenes inntekter og fremtidige sikkerhet, samtidig som avlingene får god kvalitet. Til sammen har over 4400 hektar nå blitt plantet med bladrust-resistente trær.

Det er mange grunner til å like kaffe, og kaffe kan føre til mye godt. Du kan nyte morgenkaffen din i visshet om at det ikke bare er du som nyter godt av den.