Null vann

Det er mulig å bruke «null vann» i produksjonen – her er løsningen
Null vann
I Norge har vi rikelig med vann, men slik er det ikke overalt. Etter jordbruket er det industrien som bruker mest ferskvann i verden, og industrien tørster etter vann. Rundt 22 prosent av vannressursene går til industrien, sammenlignet (pdf, 2 Mb) med 8 prosent til private husholdninger.

I Norge bruker vi rundt 740 millioner kubikkmeter vann i året, og det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvinner i form av lekkasjer, ifølge SSB. I underkant av 44 prosent av vannet til hus og hjem, 2 prosent brukes i næringsvirksomhet og annen industri og cirka 7 prosent i næringsmiddelvirksomhet. Til sammenligning bruker industrien i USA rundt seks milliarder liter hver eneste dag.

Så hvordan i all verden kan man lage en fabrikk som bruker «null vann»?

Innovativ teknologi

Når det gjelder å spare på naturressurser, er nøkkelen ofte innovasjon. Det gjelder for eksempel for Nestlés tørrmelkanlegg i Lagos de Moreno i Mexico.

Det nyskapende fabrikkanlegget fra 2014 skiller vann ut fra melken som blir foredlet, i stedet for å bruke eksterne vannkilder. På den måten sparer de 1,6 millioner liter vann i året, noe som tilsvarer 15 prosent av Nestlés samlede vannforbruk i Mexico. Og teknologien som har forvandlet det meksikanske anlegget, vil snart spare enda mer vann andre steder.

To fabrikker i Brasil har gått over til «null vann», og innen 2018 får landet fire til. Lignende planer foreligger også for anlegg i Sør-Afrika, India, Pakistan, Kina og California.

En dyrebar ressurs

Etter mange år med tørkevet California at vann er en dyrebar ressurs.
Det er spesielt viktig å redusere mengden vann som blir brukt i industrien. I California reduserer Nestlé vannforbruket i fem vanntappeanlegg og fire anlegg som produserer næringsmidler eller kjæledyrprodukter.

Arbeidet med å bygge om melkefabrikken i byen Modesto er allerede startet. Når den er blitt en «null vann»-fabrikk, vil den ikke lenger bruke lokale vannressurser i virksomheten.

Prosjektet til en verdi av CHF 7 millioner vil spare nærmere 286 millioner liter vann i året når det er fullført i 2018.

Nestlés fabrikker i Bakersfield og Tulare sparer over 98 millioner liter vann årlig gjennom sparetiltak. Dette vil kunne redusere anleggenes årlige vannforbruk med 12 prosent sammenlignet med 2014.

 

Ved å ekstrahere vann fra melk slipper vi å bruke grunnvann

 

Nestlé Waters' tappeanlegg i California vil kunne spare 208 millioner liter vann i året. Det er en reduksjon på nesten 8 prosent sammenlignet med 2014. Og arbeid pågår for å iverksette Alliance for Water Stewardship-standarden i alle anleggene.

Sparing i tre trinn

Nestlé bruker en 3-trinnsmetode for å redusere vannforbruket i fabrikkene rundt om i verden.

Først leter ingeniørene etter måter å forbedre de eksisterende produksjonsprosessene på for å redusere vannforbruket. Deretter ser de etter muligheter for å bruke vannet om igjen. I den tredje fasen bruker de innovative metoder for å ekstrahere vann fra råvarer og resirkulere det. «Null vann»-fabrikken er et eksempel på en innovasjon med tre faser.

Vi har redusert vannforbruket med 25 prosent siden 2010

 

Denne tredelte fremgangsmåten har blitt brukt i over 80 fabrikker rundt om i verden og resultert i en generell reduksjon i vannforbruket på 25 prosent siden 2010.

Nestlé har til sammen 516 vannspareprosjekter ved sine anlegg, noe som sparer 3,7 millioner m3 vann hvert år. Det tilsvarer 1500 olympiske svømmebasseng.

Den globale forskningsorganisasjonen World Resources Institute hjelper også Nestlé å spare vann ved å sikre at vannforvaltningen er miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk fordelaktig.

Innovasjon og ansvarsfull forvaltning har hjulpet Nestlé å kutte vannforbruket med en tredjedel i løpet av de siste ti årene. Men vi blir aldri ferdige. Selskapet går kontinuerlig gjennom sin ressursbruk og går inn for å holde seg i teten av arbeidet med å øke effektiviteten og redusere alle former for svinn der det er mulig.