Sort by
Sort by

Sirkulærøkonomi

Her er verdens mest bærekraftige selskaper
sirkulaerokonomi
Bærekraft er bra, ikke sant?

Vi hører ofte og mye om bærekraft og hvor viktig det er. Men før vi ser på verdens mest bærekraftige selskaper, kan vi se på hva begrepet faktisk innebærer.

Resirkulerte teposer og hjemmedyrkede grønnsaker er noe vi gjerne forbinder med bærekraft, men hva innebærer bærekraft for globale virksomheter med milliardomsetning?

FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Verdens mest bærekraftige selskaper er de som gjør mest for å redusere sin negative påvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien samtidig som de øker den positive påvirkningen mest mulig.

Kilde: RobecoSAM

Dette ser ut som en slags fantastisk bærekraftmaskin, men det er nok bare et diagram over den komplekse evalueringsmekanismen som Dow Jones bærekraftindeks (DJSI) bruker for å måle selskapers prestasjon.

DJSI er en uavhengig og globalt anerkjent rangering som måler prestasjonene til de 2500 største globale selskapene. Her er lederne i de fem viktigste kategoriene.

Bilindustri

BMW, Tyskland

Ifølge DJSI leder BMW bransjen med sine fremragende miljø- og samfunnsresultater. Ved hjelp av effektivitetsforbedringer oppnådde selskapet i fjor en reduksjon i gjennomsnittlig CO2-utslipp per kilometer på 3,3 prosent.

Indeksen forteller at i tillegg til sine sterke miljøresultater er BMW en av verdens mest attraktive arbeidsgivere. De tilbyr medarbeiderne mange muligheter for videreutdanning og opplæring. Selskapet er også sterkt involvert i arbeidet for menneskerettigheter.

Forbrukervarer

LG Electronics, Sør-Korea

LGs mål «Greener 2020» omfatter 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp samt en økning på 15 prosent i ny «grønn» virksomhet.

Siden 2008 har selskapet redusert de samlede utslippene av klimagasser med 353 000 tonn. Miljøvennlige retningslinjer for emballasje har gjort LG i stand til å redusere vekten av emballasjen og dermed kutte logistikkostnadene.

LG investerte 91 prosent av budsjettet for samfunnsinvesteringer i lokale initiativer. Det dreide seg blant annet om å bruke selskapets tekniske ekspertise til å utvikle tilgjengelighetsapper for funksjonshemmede og bidra til offentlig infrastruktur.

Næringsmidler

Nestlé, Sveits

Med en samlet score på 92 av 100 (pdf, 600Kb) oppnådde Nestlé best resultat av alle selskaper i bransjen i alle de tre kategoriene økonomisk, miljømessig og sosialt.
Indeksen hyller selskapet for de «fremragende skrittene» de har tatt for å ivareta menneskerettigheter i leverandørkjeden og for deres lederrolle innen helse og ernæring.

På miljøparameteret får Nestlé 100 av 100, og indeksen anerkjenner med det Nestlés arbeid for å sikre at produksjonen og prosessene er så miljø- og samfunnsvennlige som mulig.

I Sveits har Nestlé for eksempel nylig samarbeidet med lokale bønder i forbindelse med åpningen av landets største biogassanlegg, som bruker husdyrgjødsel til å generere grønn energi til selskapets tappeanlegg for mineralvannmerket Henniez og det sveitsiske elektrisitetsnettet.

Til gjengjeld får bøndene mer miljøvennlig gjødsel, og Nestlé hjelper dem også å ta vare på lokalmiljøet. Ved hjelp av denne type prosjekter oppnådde selskapet 98 av 100 mulige poeng i DJSIs sosiale dimensjon for samfunnsansvar/filantropi.

Husholdningsprodukter

Unilever, Nederland

Ifølge DJSI kan bærekraft spores i alle virksomhetene til Unilever.

Dove hylles for eksempel for sitt prosjekt for selvfølelse, som utfordrer skjønnhetsnormer og oppmuntrer kvinner til å føle seg vel i sin egen kropp. Prosjektet nådde ut til 19 millioner ungdommer og gjorde Dove til et av Unilevers mest solgte varemerker.

Unilever har også gjort store fremskritt når det gjelder å øke antallet kvinner i lederstillinger. I dag innehar kvinner 45 prosent av lederstillingene i selskapet.

Unilever Sustainable Living Plan har til mål å halvere miljøpåvirkningen av selskapets produkter. Selskapet har allerede redusert avfallet som oppstår ved avhending av produktene, med 29 prosent siden 2010.

Maskinvareteknologi

Hewlett Packard Enterprise Co, USA

Ifølge DJSI fortsetter HPE å prioritere økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter i sine forretningsstrategier.

Særlig innenfor arbeidsforhold har selskapet oppnådd fine resultater. Arbeidet med personvern gjenspeiler engasjementet for medarbeidernes og kundenes velferd og for menneskerettighetene.

Indeksen nevner også at innovasjonsledelse er en annen av selskapets styrker. Den nye strategiske retningen – med større fokus på tjenester og konsulentvirksomhet – vil gjøre selskapet i stand til å konkurrere på nye fronter.

Hvorfor er dette viktig?

Alle vil gjerne arbeide for selskaper som investerer i lokalsamfunnet. Når mennesker arbeider hos en arbeidsgiver som gir noe tilbake, føler de at de bidrar til en bedre verden.

Selskaper som setter pris på sine ansatte som enkeltpersoner og samfunnsborgere, har større sannsynlighet for å belønnes med lojale og entusiastiske medarbeiderne, noe som i siste instans gir høyere kundetilfredshet.

Kundene forventer også at selskaper viser samfunns- og miljøansvar. I stadig større grad ønsker de også å forstå effektene av sine kjøp. Selskaper som forstår dette, er de som allerede har sterkt fokus på å gjøre de mest bærekraftige valgene i forretningsmodellene.