Sort by
Sort by

Mer klimavennlig transport

truck

Nestlé etterstreber å redusere utslipp knyttet til transport av produktene våre, og flytter derfor transport bort fra veinettet óg bytter til alternativt drivstoff og elektriske kjøretøy, når mulig. 

Zoégas, vårt Helsingborg-baserte kaffehus, har siden oktober 2020 benyttet en elektrisk lastebil for all transport av kaffe fra fabrikken til distribusjonslageret. Denne overgangen har redusert de lokale utslippene våre betydelig. 

– Denne investeringen i bærekraftig transport, i samarbeid med PostNord TPL, markerer et viktig skritt i kaffehusets arbeid mot klimanøytralitet. På lengre sikt sikter vi mot at alle kjøretøyene våre skal være utslippsfrie, sier Louise Juul Østergaard, fabrikksjef hos Zoégas. 

Norge viser vei innen elektrisk persontransport, og i 2020 ble landet det første i verden der salget av elektriske biler oversteg salget av biler med bensin-, diesel- og hybridmotorer. Nestlé bidrar til den elektriske revolusjonen, og har begynt overgangen til en fullelektrisk bilflåte.  

– Kombinasjonen av offentlige incentiver for å øke salget av utslippsfrie biler, et velutviklet ladernettverk og en rekke nye bilmodeller med lang rekkevidde støtter opp om strategien vår, og gjør elektiske biler til det rette valget for oss i Norge. Selgerne våre besøker daglig dagligvarebutikker over hele landet, og med Norges geografi, innebærer det for enkelte mye tid på veien. Ved å bytte til elektriske biler, er ambisjonen vår å eliminere utslippene våre fra biltransport innen 2025, sier Ole Evje, salgssjef i Nestlé Norge.